Địa chỉ: Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Quỳnh Phú

Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
bnh-giabinh-mnquynhphu@edu.viettel.vn