Địa chỉ: Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
 10/08/17  Hoạt động & Sự kiện  278
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất